Általános Szerződési Feltételek

WWF Magyarország Alapítvány webáruházának használata és általános szerződési feltételei

1.      Bevezetés

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a WWF Világ Természeti Alap Magyarország Alapítvány által üzemeltetett www.wwf.hu/panda-bolt weboldalon (a továbbiakban: Honlap) elérhető szolgáltatás igénybevételének igénybe vevő (továbbiakban: Felhasználó) általi használatának feltételeit. A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, amelyet az ÁSZF nem tartalmaz, a Honlapon elérhető és a Felhasználó számára hozzáférhető. A Felhasználó a honlap használatával tudomásul veszi és elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

  1. 2.      A Szolgáltató

Név: WWF Világ Természeti Alap Magyarország Alapítvány

Székhely: Budapest, 1141 Álmos vezér útja 69/A
Postacím: Budapest, 1399. Pf. 694/112.

E-mail cím: panda@wwf.hu
Tel.: (1)214-5554
Fax: (1)212-9353
Adószám: 18226814-2-42

Nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék

Nyilvántartási szám: 01-01-0005696
Régi nyilvántartási szám: 5696/1995
Számlaszám: Raiffeisen Bank 12001008-00222222-00200006
SWIFT: UBRTHUHB
IBAN (HUF): HU16 1200 1008 0022 2222 0020 0006

  1. 3.      Általános rendelkezések

A Honlapot a WWF Világ Természeti Alap Magyarország Alapítvány tartja fent és üzemelteti. A Honlap abból a célból jött létre, hogy a Felhasználók az interneten keresztül megvásárolhassák a WWF termékeit, így például:  plüss állatokat, pólókat, kulcstartókat, pamuttáskát, karkötőket és egyéb kiegészítőket.

Jelen ÁSZF a Honlapon keresztül értékesített termékekre, illetve a Honlapon elérhetővé tett információkra terjed ki. A Honlapon keresztül megrendelt termékekre, illetve az ezekkel kapcsolatos szabályokra, feltételekre a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet  szabályai vonatkoznak.

A Honlap működése a Felhasználó szempontjából az ott megtekinthető, a Felhasználót irányító technikai lépések alapján történik. A Honlap működésére egyébként az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Ektv.) szabályozásai vonatkoznak.

A Felhasználó a honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget a Honlap használata során felmerülő esetleges vagyoni és nem vagyoni károkért, ide nem értve a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősség esetét.

A Szolgáltató kizár minden felelősséget a honlap Felhasználója által tanúsított magatartásért. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy kizárólagosan és teljes mértékben felelős saját magatartásáért.

A Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat sem közvetlenül, sem közvetett módon ne sértse.

  1. 4.      A Szolgáltató szellemi alkotásokhoz fűződő jogai: szerzői jog és iparjogvédelem

A Honlap és annak részei a Szolgáltató tulajdonát képezik. A Szolgáltató fenntartja a jogot annak tartalmára, szövegére, megjelenítésére, grafikájára, megoldásaira, az azzal kapcsolatos knowhow-ra, üzleti modelljére, megjelöléseire (így különösen védjegy oltalom alatt álló megjelöléseire), a HTML kódra, stb. egyaránt. Tilos az oldal bármely részét másolni, eladni, módosítani, azt felhasználni. A Felhasználó köteles tartózkodni attól, hogy a Honlap domain nevéhez hasonló néven más domain nevet regisztráltasson. A jelen pontban rögzítettek megsértéséből eredően a Felhasználó kártérítést köteles a Szolgáltató részére megfizetni annak erre irányuló igénye esetén.

A WWF pandát és a WWF szót ábrázoló védjegy a Magyar Szabadalmi Hivatalnál 001843077 lajstromszám alatt bejegyzett védjegy a WWF Magyarország számára.

  1. 5.      A Honlapon történő vásárlás

5.1. Megrendelés folyamata

A Honlap működése a megrendelő szempontjából az ott megtekinthető, a megrendelőt irányító technikai lépések alapján történik. A Honlap termékbemutatási online megrendelési lehetőséget biztosítanak a Felhasználók számára. A Honlapon a Felhasználó menüpontok segítségével böngészhet. Az értékesítésre kínált termékek kategóriarendszerbe sorolva találhatók meg a Honlapon. A kategória nevére kattintva a benne szereplő termékek listája látható. Ha az adott kategóriában lévő összes termék nem fér ki egy oldalra, akkor a termékek felett és alatt lévő számok segítségével lehet lapozni. A terméklistáról a részletes termék oldal a termék nevére klikkelve érhető el, a Felhasználó itt tájékozódhat a megrendelni kívánt termék lényeges tulajdonságairól (így pl. részletes jellemzőiről, a termék adóval megnövelt teljes áráról).

A választott termék a „Kosárba” gombra kattintással helyezhető a kosárba, a gomb mellett a szükséges darabszám beállítható. A Felhasználó a kosár tartalmát a Kosár menüpont segítségével ellenőrizheti. Itt módosíthatja azt, hogy a kosárba tett termékből milyen mennyiséget kíván rendelni, illetve törölheti az adott tételt.

A vásárlást megelőzően a Felhasználó regisztrál, és  vásárlás esetén a „Kosár” menüpontban kért adatokat  megadja. A   Felhasználó köteles a regisztráció és a vásárlás során a rendszer által kért adatokat a valóságnak megfelelően megadni, valamint köteles a Szolgáltatónak bejelenteni, ha tudomására jutott, hogy az adataival harmadik fél visszaélt.

Az eszközök, amelyek az adatok elektronikus rögzítése során felmerülő hibák azonosítását és kijavítását a szerződési jognyilatkozat megtételét megelőzően biztosítják a következők. A Honlapon keresztül történő megrendeléskor a hibák azonosítására az adatnál megjelenő hibaüzenet alapján, továbbá javítására a  „megrendelés adatainak módosítása” parancs alkalmazásával van lehetőség.   Az adatbeviteli hibáknak a szerződéses nyilatkozat elküldését megelőzően történő azonosításához és kijavításához biztosított eszközök:

  • „Kosár” tartalma bármikor ellenőrizhető, változtatható, vagy akár törölhető.
  • Ha tévedésből mást rendelt, mint amit szeretett volna, és ezt utólag veszi észre, kérjük, jelezze haladéktalanul a panda@wwf.hu e-mail címen, vagy telefonon.
  • Rendelés beérkezése után a Szolgáltató a Felhasználóval minden esetben telefonon egyezteti a bevitt adatokat. Amennyiben a Felhasználó a megrendelés rögzítése után észlel hibás adatot, azt haladéktalanul, de legfeljebb 24 órán belül köteles jelezni azt a Szolgáltató felé.

A megrendelés következő lépéseként a Felhasználónak ki kell választania a számára megfelelő fizetési és szállítási módot. Ez után a Felhasználó a „Megrendelem” gombra klikkelve zárja a vásárlási folyamatot.

5.2. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás

A Szolgáltató a Felhasználó megrendelésének megérkezését elektronikus úton haladéktalanul, de legkésőbb 48 órán belül visszaigazolja.  A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz/Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Ha a Felhasználó nem kapja meg a visszaigazolást 48 órán belül, úgy a Felhasználó mentesül ajánlati kötöttsége alól, a megrendelt termékeket nem köteles átvenni.

A visszaigazoló e-mail tartalmazza a vásárlás során megadott adatokat, a rendelési adatokat, a megrendelt termék(ek) nevét, árát, a választott fizetési és szállítási módokat, valamint ezen felül a Felhasználó rendeléssel kapcsolatos megjegyzéseit.

A megrendelések feldolgozása és termékek postázása hétköznapokon történik.

5.3. A szerződés létrejötte

A szerződés megkötésére magyar nyelven van lehetőség, a visszaigazolás nyelve magyar. A megrendelés leadása elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak megfelelően irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

A szerződés az automatikus visszaigazolás megérkezésével jön létre.

5.4. A szerződés iktatása

A honlapon keresztül kötött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, a Szolgáltató azt nem iktatja, utólagosan nem hozzáférhető.

5.5. Számla

A Szolgáltató papíralapú számlát állít ki, amelyet a termékkel együtt szállít.

5.6. Fizetési módok

A Honlapon történő megrendelés esetén az alábbi fizetési módok érvényesek:

Simple bankkártyás fizetés (OTP csoport)

A Simple Online Fizetési Rendszert az OTP Mobil Kft. fejleszti és üzemelteti. Az OTP Mobil Kft. az OTP Csoport tagja.
A szolgáltatást igénybe vevő vásárlók online vásárlások esetében választhatják a Simple egyszerű és biztonságos fizetési megoldását. Ekkor a megszokott módon, a Simple felületén intézhetik fizetésüket.
A fizetés folyamata megegyezik a bankok hasonló szolgáltatása keretében kínált fizetési eljárással. A szolgáltatás alatt a felhasználó, így a kártyabirtokos biztonságát szem előtt tartva a Simple tranzakciókat folyamatosan figyeli, s nem várt események megelőzésében nyújt segítséget.
MELYEK A TRANZAKCIÓ LÉPÉSEI?

1. A „Fizetés” gombra kattintva Ön átkerül a Simple fizetési oldalára, ahol a bankkártya adatai megadásával elindítja a tranzakciót.
2. A kártyaadatok megadását követően kérjük, ellenőrizze az adatok helyességét.
3. A tranzakció feldolgozása elindul a banki feldolgozó rendszerekben.
4. A fizetéseredményéről Ön e-mail útján is értesítést kap, valamint a Simple rendszere visszairányítja a webáruház oldalára.

Bővebb információ: https://www.simple.hu/Fooldal

Készpénzes fizetés személyes átvételekor

5.7. Átvételi lehetőségek, Szállítás

5.7.1. Postai csomagküldés (Magyar Post Zrt.)

Szállítási idő: a Fogyasztóval való telefonos/e-mail-ben történő egyeztetést követő 10 munkanap.

A Szolgáltató – eltérő megállapodásának hiányában – a szerződés megkötését követően késedelem nélkül, de legkésőbb harminc napon belül köteles a Fogyasztó rendelkezésére bocsátani (kiszállítani) a terméket.

5.7.2. GLS futárszolgálat

Telefonos, vagy e-mailes egyeztetés szerint.

Mindenkori szállítási költségek a szállítás körülményeitől függenek, és mindenkor megegyezés alapján kerülnek kiszámlázásra.

Szállítási idő: a Fogyasztóval való telefonos/e-mail-ben történő egyeztetést követő 5-7 munkanap.

A Szolgáltató – eltérő megállapodásának hiányában – a szerződés megkötését követően késedelem nélkül, de legkésőbb harminc napon belül köteles a Fogyasztó rendelkezésére bocsátani (kiszállítani) a terméket.

5.7.3. Személyes átvétel

Rendelését a Fogyasztó a Szolgáltató irodájában (Budapest, 1141, Álmos vezér útja 69/A), Szolgáltatóval előre egyeztetett időpontban személyesen átveheti. Az átvételre hétfő-péntek 11-16 óra között van lehetőség, ettől eltérő időpontban Szolgáltató nem köteles személyes átvételi lehetőséget biztosítani. Indokolt esetben Szolgáltató lehetőségeihez mérten törekszik az eltérő időpont biztosítására.

  1. 6.      Elállás és jogkövetkezményei

A Honlapon keresztül történő termékvásárlás esetén a 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet alapján és az Elállási/Felmondási Tájékoztatónkban (az 1. sz. mellékletben) foglaltak szerint megilleti az elállás joga. A megrendelő ezt a jogát a 2. sz. mellékletben található nyilatkozat-minta felhasználásával (amely egyébként a hivatkozott Kormányrendelet mellékleteként úgyszintén hozzáférhető), vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja. Ha a Szolgáltató az internetes honlapján biztosítja a megrendelő számára az elállási jog fentiek szerinti gyakorlását, a Szolgáltató a honlapján, vagy e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a fogyasztói nyilatkozat megérkezését.

6.1. A fogyasztó a fentiek szerinti elállási vagy felmondási jogát termék adásvételére irányuló szerződés esetén

a) a terméknek,

b) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek,

c) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,

d) ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak, a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy napon belül gyakorolhatja.

Az a) pontban foglaltak nem érintik a fogyasztó azon jogát, hogy a fentiekben meghatározott elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja.

6.2. Ha a fogyasztó jogszerűen, a Kormányrendelet 22. §-ának, azaz a fenti I/2.1 g) pontban foglaltaknak megfelelően eláll az üzlethelyiségen kívül kötött vagy a távollevők között kötött szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve a Szolgáltatónak vagy az általa a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.

6.3.  A fogyasztó kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli és csak a termék jellegének, tulajdonságainak megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.

6.4.  A fentiek szerinti jogszerű elállás esetén Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is. Termék adásvételére irányuló szerződés esetén a Szolgáltató mindaddig visszatarthatja az előzőekben meghatározott összeget, amíg a megrendelő a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. A Szolgáltató a megrendelőnek visszajáró összeget az általa igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján a vállalkozás a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti.

6.5.  Ha a fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, a vállalkozás nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket.

6.6. A fogyasztót nem terheli felelősség a megrendelő által megadott adatok pontatlanságából vagy helytelenségéből eredő teljesítési hibákért.

  1. 7.      Záró rendelkezések

Jelen vásárlási feltételek hatálybalépésének időpontja 2015. június 15. napja és rendelkezéseit csak a hatálybalépését követően kötött szerződésekre kell alkalmazni. A Szolgáltató fenntartja a jogot a vásárlási feltételek és a termékek árainak módosítására. A Szolgáltató a módosított vásárlási feltételeket annak hatálybalépését megelőző 15 nappal közzéteszi a Honlapon.

A Honlap üzemeltetésével összefüggésben, a személyes adatokkal kapcsolatos adatkezelést a Szolgáltató a vonatkozó, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2011. évi CVIII. törvény betartásával végzi. A Szolgáltató a Holnapon közzéteszi az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatóját. A szolgáltató adatvédelmi szabályzata itt érhető el.

A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló tájékoztató a 3. sz. mellékletben áll a Felhasználók rendelkezésére.

Budapest, 2015. június 15.