Adatvédelmi tájékoztató

1. Bevezetés

Az oldalra belépve Ön elfogadja az alábbi tájékoztatást, feltételeket akkor is, ha nem regisztrált a Honlapunkon.

Az adatok kezelésekor az Alaptörvény, a 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban Info tv.), valamint a 2001. évi CVIII. törvény és az adatkezelésre vonatkozó egyéb hatályos magyar jogszabályok az iránymutatóak.

A tárgyi nyilatkozat, tájékoztató a Honlap meglátogatásának, valamint webáruházban való regisztrálás, vásárlás során megadott adatok kezelésének, feldolgozásának, felhasználásának és tárolásnak (együttesen: adatkezelés) szabályait és eljárási rendjét határozza meg a regisztrált és nem regisztrált felhasználók, ill. a Honlapot egyéb módon igénybe vevő felhasználók védelme és tájékoztatása érdekében.

A nem statisztikai célt szolgáló, személyes adatokat a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tároljuk határozatlan – kivéve, ha törvény rövidebbet határoz meg – időtartamig, vagy a törlés kéréséig. Utóbbi esetben az adatok törlésére – a 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján előírt, a számviteli bizonylatokra vonatkozó, 8 éves őrzési kötelezettséggel érintett adatok és dokumentumok körét leszámítva – azonnal sor kerül.

A WWF Világ Természeti Alap Magyarország Alapítvány  személyes adatokat bizalmasan kezeli és azokat minden törvényes módon védi az illetéktelen hozzáféréstől. Adatkezelő a személyes adatokat harmadik félnek csak jelen tájékoztatóban rögzített esetekben és körben adja át. A megrendelés teljesítéséhez szükséges szállító partnernek a szállításhoz szükséges adatokat adjuk ki. Az adatokat egyebekben kizárólag a WWF Világ Természeti Alap Magyarország Alapítvány  részére gyűjtjük és dolgozzuk fel a cég gazdasági feladatának teljesítéséhez, betartva a személyes adatok védelméről és kezeléséről, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló és egyéb, adatvédelmi tárgyú jogszabályok előírásait.

2. Adatkezelő adatai:

Név: WWF Világ Természeti Alap Magyarország Alapítvány
Cím: Budapest, 1141 Álmos vezér útja 69/A

Adószám: 18226814-2-42
Nyilvántartási szám: 01-01-0005696
Telefon: (1)214-5554
E-mail cím: panda@wwf.hu

A weblap domain-nevének/einek tulajdonosa: WWF Világ Természeti Alap Magyarország Alapítvány

Domain-név: http://dev.shop.wwf.hu

3. Az adatok rendelkezésre bocsátása, az adatkezelés célja és a tárolt adatok

Látogatóink, vásárlóink személyes adatait a hatályos törvényi előírásokkal összhangban kezeljük. A Honlapunkon lévő legtöbb információ megtekintéséhez regisztráció vagy a személyes adatok megadása nem szükséges. Vannak azonban olyan funkciók, melyek igénybevételéhez személyes adatok megadására szükség lehet. A WWF Világ Természeti Alap Magyarország Alapítvány a 2001. évi CVIII. törvény értelmében az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából jogszabálynál fogva kezelheti az igénybe vevő azonosításához szükséges természetes személyazonosító adatokat és lakcímet.

A WWF Világ Természeti Alap Magyarország Alapítvány ezen túl, szintén a hivatkozott törvény felhatalmazásánál fogva jogosult az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésből származó díjak számlázása céljából az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos természetes személyazonosító adatokat, lakcímet, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat kezelni.

A WWF Világ Természeti Alap Magyarország Alapítvány a Felhasználó regisztrációval való hozzájárulása alapján a szolgáltatás nyújtása céljából jogosult kezelni azon további személyes adatokat is, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek.

A WWF Világ Természeti Alap Magyarország Alapítvány  a regisztrációkor megadott, vagy egyéb felhasználói adatokat a megrendelések teljesítésén és fentieken túl kizárólag statisztikai célból, kapcsolattartás, tájékoztatás érdekében, a jelen tájékoztatóban meghatározott esetekben és körben kezeli.

A WWF Világ Természeti Alap Magyarország Alapítvány  a tudomására jutott személyes adatokat az Ön beleegyezése, illetve a törvényben meghatározott eseteken kívül a jelen tájékoztatóban rögzítetteken túl semmilyen körülmények között nem adja ki harmadik személy számára, ahhoz kizárólag a WWF Világ Természeti Alap Magyarország Alapítvány, annak munkatársai és a megrendelések teljesítéséhez, a kiszállításhoz szükséges mértékben az azt végző partner fér hozzá.

Tárolt adatok: Név, E-mail cím, Telefonszám, Számlázási adatok, Szállítási adatok.

Az E-mail cím a kapcsolattartást, az E-mail cím és a jelszó a Felhasználó bejelentkezéskor történő azonosítását, az egyéb adatok kezelése pedig a webshopon át leadott megrendelés teljesítésének megvalósulását kívánják szolgálni. Adattovábbításra utóbbiak körében,
a megrendelés teljesítése, azaz a kézbesítés lebonyolítása érdekében kerülhet sor, a Név, Szállítási adatok, Telefonszám, E-mail cím és utánvétel esetén a fizetendő összeg körében.

Megrendelések futárszolgálati kézbesítését végzi:

GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.
Cégjegyzékszám: 13-09-111755
Adószám: 12369410-2-44

Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett önkéntesen hozzájárul, vagy ha azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdek céljából hivatalosan elrendeli. Felhasználó a webshopban történő regisztráláskor az ún. elektronikus regisztrációs űrlap alján található hozzájárulás megadásával („elektronikus kipipálásával”) a törvényi felhatalmazáson túl kifejezett, önkéntes hozzájárulását is adja a regisztráció során megadott adatainak tájékoztatóban rögzíttek szerinti célú és terjedelmű kezeléséhez.

4. Sütik, cookiek, statisztika

A WWF Világ Természeti Alap Magyarország Alapítvány  az oldal látogatottságának a mérésére Google Analytics szolgáltatást használ. A látogatottság méréséhez a rendszer profiladatok és állapotadatok gyűjtéséhez úgynevezett „sütiket” (cookie-kat) használ. Az oldal használatával a látogató elfogadja a cookie-k használatát. A cookie-k olyan adatok, amelyek az oldal használatához szükségesek, és amelyek ideiglenesen a böngészőprogramról a látogató számítógépének merevlemezére kerülnek az oldal meglátogatásával. Önmagukban nem használhatók fel a Felhasználó személyazonosságának beazonosítására, és az oldal elhagyása után a böngészőprogram beállításainak megfelelően törlődnek.

A Honlap megtekintése esetén automatikusan rögzítésre kerül a betekintés kezdő és befejező időpontja, a megtekintett aloldalak adatai, a látogató internetprotokoll-címe (IP-címe), illetve egyes esetekben – a látogató számítógépének beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusa. Ezen adatokból a rendszer automatikusan statisztikai adatokat generál. Ezek az adatok nem kerülnek összekapcsolásra más adatokkal, kizárólag statisztikai célzattal kerülhetnek felhasználásra, és azokat a feldolgozás után megsemmisítjük. Honlapunk más internetes lapokra mutató linkeket is tartalmazhat, amelyek tartalmáért az üzemeltető semmilyen felelősséget nem vállal.

Amennyiben a Felhasználó nem szeretné, hogy anonim látogatóazonosító (cookie, süti, stb.) jel kerüljön a számítógépére, módja van a böngészőjét úgy beállítani, hogy az ne engedje meg az egyedei azonosító jel elhelyezését a gépére, ehhez szükség esetén kérjen segítséget. Felhasználó ennek hiányában a Honlap meglátogatásával a statisztikai adatok gyűjtéséhez, kezeléséhez kifejezetten hozzájárul.

5. Bankkártyás fizetés

A WWF Világ Természeti Alap Magyarország Alapítvány  a bankkártyával lebonyolított fizetési tranzakciók adatait sem annak lebonyolítása közben, sem azt követően nem tárolja. A webshopban történő böngészés és megrendelés, valamint a bankkártyával történő fizetési tranzakció két, egymástól technikailag elkülönülő felületen és rendszerben történik, így a WWF Világ Természeti Alap Magyarország Alapítvány  a Felhasználó bankkártyájával összefüggésben adatokhoz nem jut hozzá, illetve egyebekben a fizetési tranzakciót lebonyolító pénzügyi szolgáltató részére sem továbbítja a regisztráció során megadott személyes adatokat.

6. Hírlevél

A WWF Világ Természeti Alap Magyarország Alapítvány  kizárólag akkor jogosult a Felhasználó részére hírlevelet, vagy reklámlevelet küldeni, amennyiben ahhoz Felhasználó előzetesen és kifejezetten akár a regisztráció során, akár megrendelés leadásakor, akár egyéb esetben hozzájárult, melyet az érintett utólag bármikor visszavonhat és a hírlevél, reklámlevél további küldését ezzel megtilthatja. A hírlevél, reklámlevél küldéséhez való hozzájárulás visszavonását követően a WWF Világ Természeti Alap Magyarország Alapítvány  érintett részére ezzel ellentétes nyilatkozatáig újabb hírlevelet, reklámlevelet nem küld.

7. Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei

Az érintettet megillető jogok körét és alkalmazandó eljárásokat a 2011. évi CXII. törvény és kapcsolódó jogszabályok tartalmazzák. A fenti, WWF Világ Természeti Alap Magyarország Alapítvány  által megadott e-mailcímre küldött kérvényében a korábban szolgáltatott adatait bármikor módosíthatja, vagy kérelmezheti személyes adatainak helyesbítését, törlését (a kötelező adatkezelés kivételével), zárolását, illetve az adatkezelésről a szolgáltatás igénybevétele előtt és annak során is tájékoztatást kérhet (különösen: kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, arról, hogy mely adatok milyen célból kerülnek kezelésre, ideértve az igénybe vevővel közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatokat is, valamint az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat). A panaszkezelés során érinetettnek joga van továbbá az anonimitáshoz és az adataik bizalmas kezeléséhez.

Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az Adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg.

A személyes adatot törölni kell, ha a kezelése jogellenes; az érintett kéri; az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki; az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

Törlés helyett az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen:

a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;

b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint

c) törvényben meghatározott egyéb esetben.

8. Bírósági jogérvényesítés

A Felhasználó személyes adatok védelméhez fűződő jogának megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A per elbírálása az illetékes törvényszék hatáskörébe tartozik és a jogvitával összefüggésben soron kívül jár el. Az eljárást az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is van mód megindítani. A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a Hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat. Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére, zárolására, törlésére, az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés megsemmisítésére, az érintett tiltakozási jogának figyelembevételére kötelezi. Az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Az érintettel szemben az Adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is. Az Adatkezelő akkor mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt annyiban sem, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

9. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálata

Az Info tv. 52. §-a alapján bárki a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; postacím: 1530  Budapest, Pf.: 5.; telefonszám: +36 (1) 391-1400; fax szám: +36 (1) 391-1410; e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: http://www.naih.hu) fordulhat, ha véleménye szerint személyes adatainak kezelésével kapcsolatban jogsérelem érte, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, kivéve ha az adott ügyben bírósági eljárás van folyamatban. A NAIH-hoz tett bejelentése miatt senkit sem érhet hátrány. A bejelentőt a közérdekű bejelentővel azonos védelem illeti meg. A NAIH-hoz illetékmentesen és formai kötöttség nélkül intézhető beadvány, a vizsgálat lefolytatására ingyenesen kerül sor.

10. Egyéb

A WWF Világ Természeti Alap Magyarország Alapítvány  fenntartja magának a jogot, hogy a jelen adatvédelmi tájékoztatót bármikor, egyoldalúan módosítsa. Ebben az esetben a WWF Világ Természeti Alap Magyarország Alapítvány  a módosított tájékoztatót a Honlapján közzéteszi és egyúttal kifejezetten felhívja valamennyi, már regisztrált Felhasználó figyelmét a módosításra, e-mail útján történő értesítéssel. A nem regisztrált Felhasználók a webshop felkeresése esetén pop up üzenetben, vagy egyéb módon ott elhelyezett, figyelemfelhívó üzenet útján értesülnek a módosításokról. A Felhasználó az adatvédelmi rendelkezések módosítását a Honlap ismételt felkeresésével, illetve regisztrált felhasználók az értesítését követő újabb belépéssel tudomásul veszik, egyéb cselekményére vagy nyilatkozatra nincsen szükség.

OTP Mobil Kft.
Tudomásul veszem, hogy a WWF Világ Természeti Alap Magyarország Alapítvány (1075 Budapest, Károly krt. 5/a fe.1.) adatkezelő által a www.sisibudapest.com felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi, illetve az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg:

Kezelt adatok
http://simplepay.hu/vasarlo-aff

Az adatkezelés időtartama Az adatkezelés jogalapja

További adatkezelések
Amennyiben az Adatkezelő további adatkezelést kíván végezni, akkor előzetes tájékoztatatást nyújt az adatkezelés lényeges körülményeiről (adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja, az adatkezelés célja, a kezelt adatok köre, az adatkezelés időtartama).

Az online fizetéssel kapcsolatos adatkezelés
Az adatkezelő megnevezése: OTP Mobil Szolgáltató Kft.
Az adatkezelő székhelye: 1143 Budapest Hungária krt. 17-19.
Az adatkezelő telefonszáma: +3613666611
Az adatkezelő e-mail címe: ugyfelszolgalat@simple.hu
Az adatkezelő weboldala: www.simplepay.hu/kereskedo-aszf

A fizetési szolgáltató az Adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik az Online fizetés végrehajtásában, amely érdekében a vásárlási folyamat során adattovábbítás valósul meg az online fizetési szolgáltató felé. Ennek során az az online fizetési szolgáltató az érintett számlázási nevét nevét és címét, a rendelés számát és időpontját saját adatkezelési szabályai szerint kezeli.

Az adattovábbítás célja: az online fizetési szolgáltató számára a vásárláshoz kapcsolódó, nála kezdeményezett fizetési művelethez szükséges tranzakciós adatok biztosítása.

Az adattovábbítás jogalapja: a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján az Ön és Adatkezelő között létrejött szerződés teljesítése, amelynek része a fizetés a vásárló részéről, online fizetés esetén pedig a fizetéshez a jelen pont szerinti adattovábbítás szükséges

Budapest, 2015. június 15.